נהלי פרסום

1. הגשת מאמר לפרסום תעשה בפורמט אלקטרוני התואם למעבד תמלילים וורד ולמערכת הפעלה חלונות.
2.

  
יש להגיש:

א. כתב יד שלם כולל הערות, טבלאות, איורים ותמונות משולבים בגוף הטקסט.
ב. תמונות הצבע יוגשו בקובץ נפרד בפורמט jpg, ברזולוציה של dpi 300 וברוחב  שאינו עולה על 16 ס"מ.
ג. כל אחד מלוחות הממצא יוגש בקובץ נפרד, שיכיל גם את הטבלה המלווה את הלוח. את איורי הממצא יש להגיש ברזולוציה של dpi 600.
3. הטקסט יפתח בתקציר המאמר. יש להוסיף 5-8 מילות מפתח עבור המאמר.
4. מראי המקום ישולבו בטקסט בפורמט (מחבר שנה: עמוד), לדוגמא (עמירן 1971: 20).
5. רצוי להמעיט בהערות שוליים.
6. למאמר כתוב עברית יש לצרף גירסה אנגלית של תקציר ושם החפירה, ולהיפך.

 

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן