חפירת בדיקה בעכו (תעלת נעמן)

עפרה ברקאי
ספטמבר 2005

 

במהלך חודש יולי 2003 נערכה חפירת בדיקה במבנה שבתחום האתר "עכו, תעלת נעמן" במטרה לקבוע את זמן הקמת המבנה (רשיון G‑41/2003, נ"צ 15880-25760/15879-25755). החפירה, מטעם המכון ללימודי ים ע"ש רקאנטי באוניברסיטת חיפה, נוהלה על ידי עפרה ברקאי ונערכה בהזמנתו, מימונו וסיועו של המרכז הבאהי העולמי. על העבודה פיקח המהנדס אלי גולדברג, מחברת "פז הנדסה". על סמך תוצאות החפירה נראה כי המבנה הוקם בתקופה העותומנית, יתכן שכחלק ממערך הגנים והחוות שהקיפו את עכו בשלהי תקופה זו.

 

המבנה שאת זמן הקמתו באה לקבוע החפירה מצוי בסמוך וממערב לגני רידואן שבעכו. זהו מבנה בעל חלל מלבני יחיד אליו היו צמודות באר אנטיליה ממזרח וחצר קטורה מצפון וממערב. קודם לתחילת החפירה נראו על פני השטח המבנה, שעמד שלם עד גגו, וראשי קירות נוספים בשטח החצר. במהלך החפירה נפתחו שני ריבועים: ריבוע A, שמידותיו 4X2 מ', נפתח מדרום ובצמוד לקיר הדרומי של המבנה וריבוע B, שמידותיו 2X1 מ', נפתח בחצר המבנה, בצמוד לפינה בין שני קירות שראשם נראה על פני השטח.

החפירה בריבוע A העמיקה מרום של 2 מ' עד לרום של 0.3 מ' מעל פני הים וחשפה מספר מפלסים (איור 1). הנמוך שבהם (L103) היה מפלס של חול ללא ממצא ארכיאולוגי - קרקע טבעית. מעל לחול נחשפה שכבה של חומר חרסיתי קשה שהכיל כמות רבה של שברי כלי חרס מהתקופה הביזנטית (L102). חומר זה נחשף בחתך מתחת ליסודות קיר W001. גבוה יותר נחשף חומר חרסיתי רך (L101) שהכיל כלי חרס רבים מהתקופה העותומנית (מאות י"ח-י"ט לספירה) ומספר מועט של חרסים מתקופות אחרות. שכבת פני השטח (L100) הורכבה מחומר חרסיתי רך שבתוכו נמצאו שברי חרסים לא אינדיקטיבים.

קיר W001 נבנה מאבני כורכר שאינן אחידות, חלקן אבני גוויל וחלקן אבנים מסותתות (תמונה 1). מהקיר נחשפו הפן החיצוני הדרומי והליבה. הפן החיצוני נבנה בצורה מסודרת מאבנים שלוכדו בטיט המכיל סיד, רסיסי פחם וחומר אורגני. אבני הליבה לוכדו בבוץ. מעל לשני נדבכי היסוד ותחת בניית העל הובחן מפלס של אבנים קטנות מקובעות בקיר. על בניית העל של הקיר, ואף על שאר קירות המבנה, נמצאו שרידי טיט שהכיל פחם וחומרים אורגנים אחרים. תעלת היסוד של הקיר חתכה את השכבה נושאת החרסים הביזנטים של לוקוס L102 (תמונה 2).

החפירה בריבוע B החלה ברום של 1.38 מ' מעל פני הים והעמיקה נמוך מיסודות הקירות שתחמו את השטח (W003, W002). בתחתית החפירה נחשף חומר חרסיתי ביצתי ללא ממצא ארכיאולוגי (איור 2, L113). מעליו, אך נמוך מיסודות הקירות, נחשף חומר חרסיתי קשה (איור 2, L112) ובתוכו שברי גוף של חרסים, כנראה מהתקופה הביזנטית. לוקוס זה מקביל ללוקוס L102 בריבוע A.

לאור הנאמר לעיל נראה כי המבנה והחצר הצמודה לו, שיסודותיהם הונחו בתוך ומעל המפלסים המכילים חרסים מהתקופה הביזנטית (L112, L102), הוקמו בתקופה העותומנית, יתכן שכחלק ממערך הגנים והחוות שהקיפו את עכו בשלהי תקופה זו.

 

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן