חפירת הצלה בחורבת שרק: מכלול תעשייתי-חקלאי חצוב מהתקופה ההלניסטית בכרמל


A Salvage Excavation at Horbat Sharaq: A Quarried Industrial-Agricultural Complex from the Hellenistic Period

סטרטיגרפיה - Stratigraphy
דרור בן יוסף - Dror Ben-Yossef

מטבעות - The Coins
דני שיאון - Danny Syon

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן