ביצוע מחקר ארכיאולוגי יישומי -  במסגרת המכון ללימודי ים ע"ש רקנאטי  

במכון ללימודי ים באוניברסיטת חיפה קיים גוף מחקרי יישומי ארכיאולוגי, המתמחה בכל סוגי המחקר הארכיאולוגי: 

ייעוץ, פקוח, סקר וחפירה, הדרושים לצורך קבלת היתרי עבודה ופיתוח מרשות העתיקות. 

במכון קיים מאגר חוקרים, ציוד ואמצעי  עזר לביצוע כל  העבודות הארכיאולוגיות המתחייבות לקראת מפעלי תשתית ופיתוח. 

הגוף מוכר ומאושר על ידי רשות המחקר באוניברסיטת חיפה ורשות העתיקות (לצורך קבלת היתר סקר וחפירה). 

מבחינה מדעית, עומדת בראש הגוף הארכיאולוגי יישומי פרופ' מיכל ארצי. מבחינה מנהלית מר שלום ינקלביץ. 

אנו מסוגלים לבצע כל מגוון הפעילות הנזכרת לעיל, תוך התחייבות לביצוע ברמה הגבוהה ביותר, בזמן הקצר ביותר ובמחירים תחרותיים. 

ניתן לצרפנו למאגר המבצעים הארכיאולוגיים בעבודות הארכיאולוגיות הנערכות ו/ או המתוכננות על ידכם. 

בין הגופים אשר בוצעו עבורם חפירות על ידינו, ניתן למנות את: 

* חברת "מקורות".

* חברת "בזק".

* "מנהל מקרקעי ישראל".

* "החברה הממשלתית לתיירות".

* מועצות מקומיות.

* קבלנים פרטיים.

* "רשות העתיקות".

כתובתנו:  מר שלום ינקלביץ,  המכון ללימודי ים, אוניברסיטת חיפה, הר הכרמל, חיפה,  31905. 

טל: 04-8240600 (חיפה),  04-8574650 (בערב),  053-210905. 

דואר אלקטרוני: maritime@research.haifa.ac.il

 

 

 

כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן