המכון ללימודי ים על שם רקנאטי

פרסומי חפירות יישומיות
על שם פרופסור אבנר רבן

עריכה מדעית: פרופסור מיכל ארצי, גיל ציוני
עורכים נוספים: בהתאם לתחומי העניין השונים
מרכז המערכת: שלום ינקלביץ
ISBN 965-90715-0-7


כל הזכויות שמורות לאגף המיחשוב, אוניברסיטת חיפה | עיצוב וביצוע: שני זילברמן